Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1175881

Aşağıdakilerden hangisi Asliye hukuk mahkemesinin baktığı davalardandır?


Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara bakar.

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara
karşı açılan davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara bakar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi
veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği diğer davalara bakar.


Yanıt Açıklaması:

Asliye hukuk mahkemesi, kanunlarda aksine bir düzenleme bulunmadıkça,
- Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara,
- Sulh hukuk mahkemesi ve diğer özel mahkemelerin görev alanları dışında
kalan tüm dava ve işlere bakar.

Yorumlar
  • 0 Yorum