Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1232228

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırıma ne ad verilir?


Vergi

Tazminat

Cebri icra

Ceza

Mutlak Butlan


Yanıt Açıklaması:

Mutlak butlan, kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırımdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum