Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1286229

Aşağıdakilerden hangisi, Bölge İdare mahkemelerinin görev ve özelliklerinden biri değildir?


İdare ve vergi mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak,

Bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan ve kurul halinde çalışan toplu bir mahkemedir.

Başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözmekle görevli  mahkemeleridir.

Bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır.


Yanıt Açıklaması:

Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözmekle görevli ilk derece Vergi  mahkemeleridir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum