Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348536

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım hangisidir?


Geçersizlik

Mutlak butlan (Kesin hükümsüzlük)

Cebri icra

Kısmi butlan

Tek taraflı bağlamazlık (Eksiklik)


Yanıt Açıklaması:

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım mutlak butlandır. Doğru cevap B'dir

Yorumlar
  • 0 Yorum