Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348546

“Göze göz dişe diş” şeklinde ifade edilebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidi?


Kısas uygulamaları

Uzlaşma

Hakeme başvurma

Maddi nitelik

Kişisel öç


Yanıt Açıklaması:

Yaptırımın ikinci aşamasında kısas uygulamaları dikkati çekmektedir. “Göze göz dişe diş” şeklinde ifade edilebilecek kısas uygulamalarının yarattığı sakıncalar toplumları başka yaptırımlar aramaya yöneltmiştir. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum