Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348563

Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen ilk derece mahkemesi hangisidir?


Hukuk mahkemesi

Ceza mahkemesi

İdare mahkemesi

Anayasa mahkemesi

Bölge adliye mahkemesi


Yanıt Açıklaması:

Hukuk mahkemeleri, özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüldüğü ve karara bağlandığı adlî yargı ilk derece mahkemeleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum