Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348573

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir?


Ara karar

Kesin karar

Hüküm

Temyiz

İlam


Yanıt Açıklaması:

Çeldirici seçenekler verilmiş olsa da tanımın bütün unsurlarını taşıyan seçenek "hüküm"dür. İlam hükmün yazılı mühürlü nüshasıdır. Kesin karar ise doğru ve eksiksiz bir ifade değildir. Cevap C dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum