Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348610

Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi çevreye ne denir?


Yargı yolu

Yargı çevresi

Kanun yolu

Kanun çevresi

Kovıuşturma çevresi


Yanıt Açıklaması:

Yargı çevresi, bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi çevredir. Hukuk ve ceza mahkemelerinin yargı çevresi, kural olarak, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum