Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348637

İdari yargı kolunda, birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arası iş bölümünü belirleyen merci kimdir? 


İçtihatları Birleştirme Kurulu

Danıştay Dava Daireleri

Uyuşmazlık Mahkemeleri

Adalet Bakanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu


Yanıt Açıklaması:

İdari yargı kolunda, birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arası iş bölümünü belirleyen merci Hakimler ve Savcılar Kurulu'dur. Doğru seçenek E şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum