Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348537

Hukuki işlem kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapıldığı için hiç oluşmamış sayılmasına ne ad verilir?


Geçersizlik

Nispi butlan

Mutlak butlan

İptal

Yokluk


Yanıt Açıklaması:

hukuki işlem kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapıldığı için hiç oluşmamış sayılmasına yokluk adı verilir. Dpğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum