Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348597

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeci devletlerin sayısına eşit sayıda hâkimden oluşmaktadır. 

Kişiler Mahkemeye ancak iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurabilir. 

Mahkemede görev alan hâkimler, mahkemeye geldikleri devlet adına katılırlar. 

Kişiler başvurularını sözleşmeci devletlerin dillerinden herhangi biri ile yapabilirler. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin organları, genel kurul, komite, daire, büyük dairedir. 


Yanıt Açıklaması:

Mahkemede görev alan hâkimler, Mahkemeye geldikleri devlet adına değil, kendi adlarına katılırlar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum