Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348489

Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılan
değerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Görgü kuralları

Örf ve adet kuralları


Yanıt Açıklaması:

Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılan
değerlendirmelerin bütünü, toplumsal bir kurum olarak ahlakı oluşturmaktadır

Yorumlar
  • 0 Yorum