Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1196216

  1. Miras
  2. Cebrî icra
  3. İşgal
  4. Kamulaştırma 

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur; ancak bazı hâllerde  mülkiyet tescilden önce kazanılır. Yukarıdakilerin hangileri bu hâller arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum