Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348721

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarından biridir?


Kişi hürriyeti ve güvenliği

Özel hayatın gizliliği

Sosyal güvenlik hakkı

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti


Yanıt Açıklaması:

Sosyal güvelik hakkı sosyal ve ekonomik kamu hakları arasındadır. Diğer seçeneklerde yer alan haklar ise kişisel kamu haklarındandır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum