Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348781

Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına ne ad verilir?


Aslen kazanma

Devren kazanma

Külli halefiyet

Cüzi halefiyet

Fer'en iktisap


Yanıt Açıklaması:

Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına (iktisap etmesine) “hakkın aslen kazanılması (asli / asıl yoldan iktisabı)” denir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum