Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348906

  1. İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir.
  2. Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine denir. 
  3. Senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır.

Yukarıda tanımları verilen ticaret hukuku kavramları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


Tacir-alonj-ciro

Esnaf-ciro-reasürans

Tacir-reasürans-alonj

Esnaf-reasürans-ciro

Acente-alonj-ciro


Yanıt Açıklaması:

Esnaf, ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine reasürans denir. ciro ise senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar
doğuran bir irade beyanıdır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum