Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348922

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasındaki borç ilişkilerini konu alır?


Medeni hukuk

Borçlar hukuku

Ticaret hukuku

Kişiler hukuku

Devletler özel hukuku


Yanıt Açıklaması:

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini konu alır. Hukuk sistemimiz içinde borcun kaynağı kural olarak, kanun, sözleşme ya da hukuka aykırı fiil olabilir. Borçlar hukuku bu borç kaynaklarını, yarattıkları sorumluluk türünü ve sonuçlarını düzenler.

Yorumlar
  • 0 Yorum