Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348692

Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kamu haklarındandır?


Dilekçe hakkı

Kamu denetçisine başvurma hakkı

Kamu hizmetlerine girme hakkı

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Devlet memurlarının ücretli izin hakkı


Yanıt Açıklaması:

Belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen kamu hakları özel nitelikli kamu hakları olarak nitelendirilmektedir. Dilekçe, kamu denetçisine başvurma kamu hizmetlerine girme ve düşünce ve kanaat hürriyeti genel nitelikli kamu haklarıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum