Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1192199

Gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde ön plana çıkan haklarını konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Devletler Özel Hukuku

İdare Hukuku


Yanıt Açıklaması:

Medeni Hukuk

Yorumlar
  • 0 Yorum