Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1203032

Aşağıdakilerden hangisi hakkın kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?


Hukuki olaylar

Hukuki fiiller

Hukuka aykırı fiiller

Hukuki işlemler

Hukuki bireyler


Yanıt Açıklaması:

Bir hakkın kazanılmasına, başka bir ifade ile hakkın doğumuna yol açan olgular üç tanedir. Bunlar; hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemdir.,

Hukuki fiiller, hukuka uygun fiiller (hukuk düzeninin onayladığı fiiller) ve hukuka aykırı fiiller (hukuk düzeninin uygun bulmadığı fiiller) olmak üzere ikiye ayrılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum