Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1246944

Hukuki bir sonuç yaratma düşüncesiyle yapılan irade beyanına ne ad verilir?


Sözleşme akdetmek

Hukuki işlem

Dava açma

Menfaat gözetmek

Feragat etmek


Yanıt Açıklaması:

Hukuki sonuca yönelik yapılan beyanlar hukuki işlemdir

Yorumlar
  • 0 Yorum