Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1250116

Uluslararası hukukun kaynakları öncelik sırasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmektedir?


Hukukun genel ilkeleri, uluslararası örf ve âdet 

Uluslararası antlaşmalar, hukukun genel ilkeleri 

Uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf ve âdet, hukukun genel ilkeleri 

Hukukun genel ilkeleri, uluslararası örf ve âdet, uluslararası antlaşmalar

Uluslararası örf ve âdet, uluslararası antlaşmalar, hukukun genel ilkeleri 


Yanıt Açıklaması:

Uluslararası kamu hukuku, devletlerin birbiriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur. Doktrinde bu hukuk dalı devletler umumi hukuku veya devletler genel hukuku gibi terimlerle de ifade edilebilmektedir. Genel kabule göre uluslararası hukukun temel kaynakları, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf âdet ve hukukun genel ilkeleridir. Uluslararası hukukun kaynakları belirtilirken; öncelikle antlaşmalara, daha sonra örf-âdete (yapılageliş), en son olarak da hukukun genel ilkelerine yer verilmektedir

Yorumlar
  • 0 Yorum