Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348746

Bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklar aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Mülkiyet hakkı

Kişilik hakları


Yanıt Açıklaması:

Sosyal ve ekonomik kamu hakları kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan; bireylere Devlet’ten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklardır. Bu haklara “isteme hakları (pozitif statü hakları)” da denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum