Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348901

Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan genel işlem koşulları kavramı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?


Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından
sorumlu olmayı kabul etmesidir. 

Bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. 

Tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıdır. 

Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşmektir. 

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine denir. 


Yanıt Açıklaması:

Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul etmesi müteselsil sorumluluk; haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşme sebepsiz zenginleşme; tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları sözleşmenin kurulması; kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine elbirliği ile mülkiyet kavramlarını ifade eder. Genel işlem koşulları ise; bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum