Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348904

Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sigortalı kavramına yalnız işçi ve memurlar girer.

Sosyal güvenlik hukuku özel hukuk karakteri iş hukuka göre daha ağır basan bir hukuk dalıdır. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik hukukunun temel yasasıdır.

Primsiz rejim, sosyal güvenlik hukuku kapsamında değildir. 

İsteğe bağlı sigortalılık sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışındadır. 


Yanıt Açıklaması:

Yasaya göre sigortalı, kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi ifade eder. Sosyal güvenlik hukukunda, işçi ve memurlar dışında bağımsız çalışanlar da kapsama dâhildir. Sosyal güvenlik sisteminin temel yasası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur. İsteğe bağlı sigortalılık, borçlanmalar, kurumun sigortalılara yapmış olduğu yardımları, bu yardımların yapılmasına neden olanlara rücü hakkı, prim hesabı ve sorumluluğu, sosyal güvenliğin finansmanı bu alanda inceleme konusu olan başlıklar arasındadır. Sosyal güvenlik hukuku, primli rejim kadar,
primsiz rejimi de kapsamına alır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum