Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348706

  1. Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan
    haklardır.
  2. Hak, yalnızca yazılı hukuk kuralına dayanabilir.
  3. Hak, hukuki ilişkinin özünü teşkil eder. 

Hak kavramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız I

Yalnız II


Yanıt Açıklaması:

Haklar doğdukları hukuk kuralının niteliğine göre kamu hakları ve özel haklar olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan haklardır. Bunlar “medeni haklar” olarak da nitelendirilmektedir. hak daima bir hukuk kuralına dayanır. Bu hukuk kuralının, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi bir yazılı kural yahut örf ve adet hukuku gibi yazılı olmayan bir kural olması önem arz etmez. Hak kavramı hukuki ilişkinin özünü teşkil etmektedir. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum