Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348707

Özel haklar ileri sürülebileceği çevre bakımından hangi ayrımla incelenir?


Ayni haklar - alacak hakları

Bağımlı haklar - bağımsız haklar

Mülkiyet - sınırlı ayni haklar

Mutlak haklar - nisbi haklar

Malvarlığı hakları - şahısvarlığı hakları


Yanıt Açıklaması:

Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nisbi haklar yalnız muhatabına karşı ileri sürülebilir. Bu ayrım ileri sürülebilme bakımından yapılan ayrımdır. Cevap D dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum