Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348748

Mülkiyet hakkı sahibine ne ad verilir?


Ev sahibi

Malik

Kiracı

Şahıs

Birey


Yanıt Açıklaması:

Sahibine en geniş yetki veren aynî hak mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı sahibine mâlik denir. Mâlik eşyasını bir başkasına satabilir, bağışlayabilir, yahut eşyasını terk ya da tahrip edebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum