Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348758

Amaçlarına göre özel haklar ayrıma tabi tutulduğunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Boşanma/ayrılık talep etmek yenilik doğuran haklardandır.

Vasiyetnamenin iptali kararı yenilik doğuran haklardandır.

Velayet hakkı alelade haklardandır.

Kira sözleşmesi feshi ihbar hakkı alelade haklardandır.

İstifa hakkı yenilik doğuran haklardandır.


Yanıt Açıklaması:

Amaçlarına göre özel haklar yenilik doğuran haklar ve alelade haklar olarak ikiye ayrılır. Boşanma talep etmek, vasiyetnamenin iptali kararı, istifa hakkı yenilik doğuran haklardandır. Velayet hakkı alelade haklardandır. Kira sözleşmesi feshi ihbar hakkı ise yenilik doğuran haklar başlığı altında bozucu yenilik doğuran haklar olarak tanımlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum