Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348806

Aşağıdakilerden hangisi hakkın mutlak kaybına bir örnek oluşturmaz?


Ölüm ile hak sahibinin kişilik haklarının sona ermesi

Hak sahibinin ölümü ile velayet hakkının sona ermesi

Kazandırıcı zamanaşımında önceki hak sahibinin hakkının sona ermesi

Hak düşürücü sürede belli süre içinde kullanılmama halinde hakkın sona ermesi

Bağışlamada bağışlanan malın devredilmesi ile eski hak sahibinin hakkının sona ermesi


Yanıt Açıklaması:

Bağışlamada bağışlanan malın "devredilmesi" ile eski hak sahibi hakkını nisbi olarak kaybeder. 

Yorumlar
  • 0 Yorum