Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1349014

Kanunda suç karşılığında öngörülen süreli hapis cezasının alt sınırı gösterilmemişse, bu suçla ilgili temel ceza olarak en az ne kadar hapis cezası verilebilir?


3 ay

2 ay

1 ay

15 gün 

10 gün


Yanıt Açıklaması:

Eğer kanunda alt sınır gösterilmemişse verilecek hapis cezası en az 1 aydır.

Yorumlar
  • 0 Yorum