Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1158731

Aşağıda sayılan insan haklarından hangisi üçüncü kuşak haklar arasında yer alır?


Çalışma hakkı

Yaşama hakkı

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Konut edinebilme hakkı

Barış hakkı


Yanıt Açıklaması:

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve birçok uluslararası örgütün kurulması ile insan hakları devletler üstü düzeyde gündeme gelmeye başladı. Üçüncü kuşak haklar, işte tam da bu dönemde, özellikle sömürgeden çıkan üçüncü dünya ülkelerinin baskısı sonucu tanınmaya başlamıştır. Çevre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış hakkı üçüncü kuşak haklardan başlıcaları olarak sayılabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum