Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1193606

Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biridir?


Seçimlik borçlarda borçlu tarafından seçim hakkının kullanılması hakkı

Boşanma davası açma hakkı 

Yetkisiz temsil hâlinde temsil olunanın işleme icazet vermesi

Taşınmazın üçüncü bir kişiye satılmasında, hak sahibine taşınmazı öncelikle satın alabilme yetkisi veren ön alım (şuf’a) hakkı

Tespit davası açma hakkı 


Yanıt Açıklaması:

B şıkkı doğrudur. Değiştirici yenilik doğuran haklar, tek taraflı irade açıklaması ile mevcut bir hukuki durumun değiştirilmesi sonucunu doğururlar. Örneğin; boşanma davası açmaya hakkı olan eşe tanınan boşanma veya dilerse ayrılık davası açabilme hakkı (TMK m.167), seçimlik borçlarda borçlu tarafından seçim hakkının kullanılması (TBK m.87), satılanın ayıplı çıkması hâlinde satış bedelinden (semenden) indirim yapılmasını isteme hakkı (TBK m.227).

Yorumlar
  • 0 Yorum