Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1250371

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardan biridir? 


Dernek kurma hakkı 

Toplantı ve gösteri yürüşü hakkı 

Mülkiyet hakkı 

Sendika kurma hakkı 

Barış hakkı 


Yanıt Açıklaması:

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkilerin gelişmesi ve birçok uluslararası örgütün kurulması ile insan hakları devletler üstü düzeyde gündeme gelmeye başladı. Üçüncü kuşak haklar, işte tam da bu dönemde, özellikle sömürgeden çıkan üçüncü dünya ülkelerinin baskısı sonucu tanınmaya başlamıştır. Çevre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış hakkı üçüncü kuşak haklardan başlıcaları olarak sayılabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum