Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1260385

Sözleşmeden doğan ilişkide, sözleşmeye ilişkin hal ve şartlarda önemli değişiklikler ortaya çıksa ve bu nedenle borçlunun ifa edeceği edim daha ağırlaşsa bile, sözleşmenin taraflarca aynen ifa edilmesi, tarafların birbirlerine verdikleri söz ve taahhütlere bağlı kalmalarını esas kılan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Sözleşme özgürlüğü

Ahde vefa ilkesi

Dürüstlük ilkesi

Hakkın kötüye kullanılması

İrade özerkliği


Yanıt Açıklaması:

Sözleşmeden doğan ilişkide, sözleşmeye ilişkin hal ve şartlarda önemli değişiklikler ortaya çıksa ve bu nedenle borçlunun ifa edeceği edim daha ağırlaşsa bile, ahde vefa ilkesi gereği sözleşmenin taraflarca aynen ifa edilmesi, tarafların birbirlerine verdikleri söz ve taahhütlere bağlı kalmaları esastır.

Yorumlar
  • 0 Yorum