Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348749

Aşağıdakilerden hangisi sahibine şahıslar ile maddi ve gayrımaddi bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır?


Özel  haklar

Mutlak haklar

Kamu hakları

Genel haklar

Sosyal haklar


Yanıt Açıklaması:

Mutlak haklar, sahibine şahıslar (kişiler) ile maddi ve gayrımaddi (maddi olmayan) bütün mallar üzerinde en geniş yetkileri veren ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkes mutlak haklara uymak ve saygı göstermekle yükümlüdür

Yorumlar
  • 0 Yorum