Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348852

Hakkın devren kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan
kişiden elde etmesi hakkın devir yoluyla / devren
kazanılmasıdır (fer’en iktisap).

Bir kişi haiz (sahip)
olduğu bir hakkı, diğer bir kimseye devir (temlik)
eder, ona geçirirse, örneğin; mâlik bulunduğu evini yani taşınmaz malını satarak, onun üzerindeki
mülkiyet hakkını bir başka kişiye devrederse, alıcı
taşınmazı (taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını)
satıcıdan (satıcı vasıtasıyla) “devren kazanmış” olmaktadır

Devren kazanmada bir
hak eski sahibinden yeni bir hak sahibinin malvarlığına geçmekte, bir kişi hakkı kaybederken diğeri
devren kazanmaktadır.

Hakların devren kazanılması, genellikle bir hukuki işlemle bir başka kişiye geçirilmesi veya miras
yoluyla olur

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Hepsi

Yorumlar
  • 0 Yorum