Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348905

  1. Sigorta hukuku
  2. Sosyal güvenlik hukuku
  3. Kıymetli evrak hukuku
  4. Miras hukuku

Yukarıda verilen hukuk dallarından hangileri ticaret hukuku kapsamındadır?


I, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV

I ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiilleri konu almaktadır. Bu yapısıyla ticari işletme, şirketler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak, taşıma işleri ve sigorta olmak üzere altı bölümden oluşur. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum