Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1258041

I- Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara aynî haklar (eşya üzerindeki haklar) da denir.

II- Aynî hak­lar, sahibine tanıdığı yetkinin tam ve sınırsız olup olmamasına göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

III- İrtifak hakları, taşınmaz yükü  ve re­hin hakları sınırlı aynî haklardandır.

Mallar üzerindeki mutlak haklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara aynî haklar (eşya üzerindeki haklar) da denir. Aynî hak­lar, sahibine tanıdığı yetkinin tam ve sınırsız olup olmamasına göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı aynî haklar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İrtifak hakları, taşınmaz yükü  ve re­hin hakları sınırlı aynî haklardandır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum