Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348690

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarındandır?


Dernek kurma hürriyeti

Eğitim ve öğretim hürriyeti

Siyasi parti kurma hakkı

Konut hakkı

Çalışma ve sözleşme hürriyeti


Yanıt Açıklaması:

Eğitim ve öğretim hürriyeti, konut hakkı ve çalışma ve sözleşme hürriyeti pozitif statü haklarıdır. Siyasi parti kurma hakkı ise aktif statü haklarındandır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum