Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348757

Kullanımlarına göre özel haklar ayrımında aşağıdakilerden hangisi devredilmeyen bir haktır?


Mülkiyet hakkı

Telif hakkı

Alacak hakkı

Kira hakkı

İntifa hakkı


Yanıt Açıklaması:

Kullanımlarına göre özel haklar devredilebilen haklar ve devredilemeyen haklar olarak ikiye ayrılır. Mülkiyet hakkı, telif hakkı, alacak hakkı, kira hakkı genel anlamıyla özel haklardandır ve devredilebilen haklar içerisinde yer alır. İntifa hakkı mal varlığıyla ilgilidir ve miras yoluyla dahi intikal etmez.

Yorumlar
  • 0 Yorum