Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348839

Hukuk düzeninde hakkın doğumuna yol açan kaç olgu bulunmaktadır?


6

5

4

3

2


Yanıt Açıklaması:

Hukuk düzeninde bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir. Bu durumda kişi ile hak arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Bir kazanılmasına, başka bir ifade ile hakkın doğumuna yol açan olgular 3 tanedir. Bunlar; hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemdir. Hukuki olay, hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylardır. Hukuki olaylar iki grupta toplanır: Dar anlamda ve geniş anlamda hukuki olaylar. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan iradesi, hukuki fiil olarak adlandırılır. Hukuki işlem; bir veya birden fazla kişinin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasıdır. Diğer bir ifade ile hukukun kişinin davranışına, onun iradesine uygun sonucu bağlaması halinde hukuki işlem ortaya çıkar. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum