Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348964

Aşağıdakilerden hangisi hukukta yaptırımlardan biridir?


ceza

af

borç

bağışlama

bırakma


Yanıt Açıklaması:

Hukuka aykırı davranışlar, suç olarak ceza kanunlarında yer almaktadır. Suçun işlenmesini önlemek, suç işlenmesiyle bozulan toplumsal düzeni
kurmak ve suçluyu ıslah etmek amacıyla ceza yaptırımına başvurulmaktadır (Özekes, 2015 s. 118).
Suçun karşılığı olan ceza, birçok toplumda temel
yaptırım olarak kabul edilir. Öyle ki birçok toplumda yaptırım ile ceza kavramı özdeşleşmiştir. Bunun en temel sebebi ceza yaptırımının ağırlığıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum