İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1182990

İdârî makamların idâre hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türüne ne ad verilir?


İdari yargı

Adli yargı

Vergi mahkemesi

Danıştay

Yargıtay


Yanıt Açıklaması:

İdari yargı

Yorumlar
  • 0 Yorum