İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1257919

I. Denetim ve yönlendirme yetkisi,

II. Yaptırım uygulama yetkisi

III. Hizmet yararına fesih yetkisi 

IV. İmtiyazı satma yetkisi

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri İmtiyaz Usulünde İdârenin Yetkilerindendir?


III ve IV

II ve III

I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İdârî sözleşmelerin uygulanmasında idâre, özel hukuk sözleşmelerinde bulunmasına imkân olmayan bazı üstün ve ayrıcalıklı yetkilere sahiptir.
İdârenin imtiyaz sözleşmesinden kaynaklanan yetkileri şunlardır: Denetim ve yönlendirme yetkisi, yaptırım uygulama yetkisi, sözleşmede tek yanlı
değişiklik yapma yetkisi, hizmet yararına fesih yetkisi ve imtiyazı satın alma yetkisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum