İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1278698

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemlerden değildir?


Bildirim alma

Emir ve uyarı

Faaliyetin durdurulması

Önleme araması

Ruhsat verme


Yanıt Açıklaması:

Kolluk alanındaki birel işlemler, izin verme (ruhsat verme), bildirim alma, faaliyetin yasaklanması (men edilmesi), faaliyetin ertelenmesi, emir ve uyarı, kapatma, re’sen icra ve zor kullanma olarak sıralanabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum