İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349073

I. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar.

II. Genel ida^re esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler.

III. Yürüttükleri görevler, asli^ ve sürekli görevlerdir.

DMK'ya göre memurlarla ilgili yukarıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

657 sayılı Kanunun 4. maddesine göre, “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel ida^re esaslarına göre yürütülen asli^ ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” memurdur. Bu tür kamu görevlilerine, Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Anılan 4. maddedeki tanımdan, devlet memurlarının üç ayrı özelliği olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler, şöyle sıralanabilir: Memurlar, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar. Memurlar, genel ida^re esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler. Memurların yürüttükleri görevler, asli^ ve sürekli görevlerdir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum