İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349098

"Toplumda ve idârede eşitliğin, hakkaniyetin, açıklığın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, yarışma ve hak etmenin, “hukuki yollardan” hakkını arama ve elde edebilmenin, kişilerin siyâsal ve diğer sübjektif yargılardan kendilerini arındırarak “kamu yararı” doğrultusunda kamu hizmetlerine alınmalarını ifade eder." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Liyakat sistemi

Adalet sistemi

Memurluk sistemi

Eşitlik ilkesi

Serbestlik ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Liyakat sistemi, toplumda ve idârede eşitliğin, hakkaniyetin, açıklığın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, yarışma ve hak etmenin, “hukuki yollardan” hakkını arama ve elde edebilmenin, kişilerin siyâsal ve diğer sübjektif yargılardan kendilerini arındırarak “kamu yararı” doğrultusunda kamu hizmetlerine alınmalarını ifade eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum