İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349165

İdârenin sözleşmelerinin bölümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İdârenin sözleşmeleri şartname ve anlaşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Şartnameler, doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı olarak düzenlenirler.

Şartname hükümlerini, sözleşme imzalandıktan sonra idâre tek taraflı olarak değiştiremez.

Anlaşma idâre ile sözleşmeci özel hukuk kişisi arasında imzalanan ve iki tarafın irâdelerinin uyuştuğunu gösteren belirten kısa bir belgedir.

İdârenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye anlaşma denmektedir.


Yanıt Açıklaması:

İdârenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye şartname denmektedir. Bu nedenle E seçeneği doğru cevaptır.

Yorumlar
  • 0 Yorum