İdare Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1349194

Şartnamelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Şartnameler iki tarafın katılımıyla düzenlenirler.

Âkit tarafın idare ile pazarlık yapma şansı vardır. 

Şartnameler sadece sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hüküm içerirler.

Sözleşmenin yapılması sürecine ilişkin hükümlerde idare tek taraflı değişiklik yapabilir.

İmzalar atıldıktan sonra sözleşmenin yapılması sürecine ilişkin hükümlerde idare tek taraflı değişiklik yapabilir.


Yanıt Açıklaması:

Şartnameler, doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı olarak düzenlenirler. Dolayısıyla, sözleşmeciler şartnamelerin hazırlanmasında idâre ile pazarlık yapma şansına sahip değildirler. Şartnameler iki türlü hüküm taşırlar. Bunlar, sözleşmenin yapılma sürecine ilişkin hükümler ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hükümlerdir. Şartnamelerdeki sözleşmenin yapılması sürecine ilişkin hükümler, daima tek yanlı ve genel düzenleyici işlem niteliğindedir. İdâre bunlarda istediği zaman iyi niyet kuralları çerçevesinde istediği değişikliği yapabilirler. Şartnamelerdeki sözleşmenin uygulanmasına yönelik olan hükümler, sözleşmeler imzalanıncaya kadar düzenleyici işlem niteliğindedir, sözleşme imzalandıktan sonra ise akdî niteliğe bürünürler. Dolayısıyla sözleşmenin uygulanmasına yönelik şartname hükümlerini, sözleşme imzalandıktan sonra idâre tek taraşı olarak değiştiremez.

Yorumlar
  • 1 Yorum